| AL | EN

Histori Suksesi

MARREVESHJE BASHKPUNIMI
ME SHOQERI TREGTARE QE USHTROJNE AKTIVITET
NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Studio Ligjore “Kushe” ka lidhur Marreveshje bashkpunimi (sherbimi) me disa shoqeri tregtare, qe ushtrojne veprimtarine e tyre ne Republiken e Shqiperise dhe ne vende te tjera . Konkretisht ajo ka lidhur marreveshje sherbimi me:

• Shoqeria “Alba Shoes Group” shpk

• Shoqeria “Al-Benis” shpk

• Shoqeria “T.N.A” Shpk

• Shoqeria “NV-SHOES” shpk

• Shoqeria “Sincerm” shpk

• Shoqeria “Vodafon Albania “sha

• Shoqeria “Petcor construction” sha

• Spitali “Ikeda”

• Shoqeria “ P&P People” shpk

• Shoqeria “Bit Albania”

• Shoqeria “Pirraci” shpk

Studio Ligjore “KUSHE“, bashkepunon me studio te tjera analoge brenda dhe jashte vendit si Studio Ligjore „Mercurelli“ ne Rome, Itali, Studio Ligjore „Gerald Alt“ ne Gjermani, Studion __________________ ne Selanik Greqi, etj. Nje prioritet i vecante eshte vene ne thellimin e bashkepunimit me Studio te niveleve prestigjioze nderkombetare ne Itali, Turqi, Greqi, Maqedoni, Kosove, etj.